Distanční výuka na ZUŠ

přidáno: 14. 10. 2020 2:28, autor: Miroslav Halama
Vážení rodiče a žáci,
jak všichni již asi víte, dle nařízení vlády byly dočasně uzavřeny školy pro všechny žáky. Toto nařízení platí také pro ZUŠ.  
Učitelé jsou povinni zajistit žákům vyučování distanční formou. Účast žáků na distančním vyučování je však dobrovolné. U nezletilých žáků o tom rozhodují jejich rodiče.
Co se týče žáků mé třídy, budu kontaktovat jednotlivé rodiče a distanční výuku s nimi konzultovat.  Distanční výuku budu provádět dvěma způsoby - buď on-line, má-li žák k dispozici počítač s kamerou a mikrofonem, druhý způsob je pomocí systému ,,Classroom", kde budu žákům písemně zadávat látku a žáci mi v tomto systému poskytnou zpětnou vazbu - nahrávky jednotlivých cvičení, videa, dotazy a pod. Tímto způsobem jsme již vyučovali na jaře, při prvním uzavření škol. Většina žáků tedy má již svou učebnu v ,,Classroomu".  Je na rodičích, či žácích, která forma distančního vyučování jim bude vyhovovat.

V případě, že ze strany rodičů (či zletilých žáků) nebude zájem o distanční výuku, je nutné poskytnout mi tuto informaci písemně (e-mailem, v papírové formě a pod.), zkrátka ve formě, kterou budu moci uložit a zaevidovat.

V případě dotazů se na mne nebojte obrátit. 

Všem hezký den a hlavně zdraví,

Miroslav Halama
Comments