Nový termín splatnosti školného ve školním roce 2016/2017

přidáno: 1. 7. 2016 1:25, autor: Miroslav Halama   [ aktualizováno 7. 9. 2016 0:11 ]
Upozorňujeme na změnu školního řádu, která byla projednána na závěrečné pedagogické radě dne 23. června 2016. 

Ve školním řádu dochází ke změně termínu splatnosti úplaty za vzdělávání.

Nově je termín splatnosti úplaty za vzdělávání stanoven:
  •  za období 1. pololetí na 10. září 
  •  za období 2. pololetí na 10. února příslušného roku.

Takto stanovené termíny jsou v souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Změna platí od 1. září 2016.

Děkujeme za pochopení.
Comments