Opět velký úspěch naší trumpetové třídy

přidáno: 25. 5. 2015 13:36, autor: Miroslav Halama
V sobotu 23.5. se v Liberci uskutečnilo celostátní kolo národní soutěže ve hře na dechové nástroje. Za naší školu se do něho probojoval Josef Pluhař, který soutěžil v oboru hra na trubku. Pokud jsme dříve psali, že v krajském kole měl Pepa velkou konkurenci, zde, v ústředním kole byla ještě mnohem větší a dokonalejší. Výkony soutěžících byly obdivuhodné. Přesto talentovaný a velmi dobře připravený Pepa Pluhař získal nádherné 2.místo. Je to velký úspěch pro něho, pro jeho učitele a také pro celou naší ZUŠ.

Pepovi moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při studiu na konzervatoři v Praze, kam byl přijat.
Comments