Velká cena České Lípy

přidáno: 10. 4. 2014 1:43, autor: Miroslav Halama   [ aktualizováno 11. 4. 2014 0:02 ]
Ve středu 9.4. se v budově ZUŠ v České Lípě konala soutěž ve hře na dechové nástroje a komorních těles. Pořadatelem byla právě ZUŠ Česká Lípa.
Jedná se o soutěž, ve které jsou žáci rozděleni do kategorií pouze podle věku, nikoliv podle nástrojů. Znamená to, že v jedné kategorii mezi sebou soutěží třeba hráči na klarinet, hoboj či příčnou flétnu s hráči na trombón, trubku, tubu a podobně. V tomto ohledu to tedy nejsou podmínky příliš vhodné, ale takto je tato soutěž organizována a tak je nutné k ní přistupovat. Všichni mají stejné podmínky.
Úplně samostatnou skupinou, se svou porotou, byla hra na zobcové flétny.

V letošním 10. ročníku se sešlo opravdu nebývale mnoho soutěžících a některé kategorie tak byly rozděleny dokonce do dvou skupin. Soutěžit se začalo v 8,45 h. a konec byl po 20. hod., kdy bylo vyhlášení výsledků. Konkurence tedy byla opravdu veliká.
Zaznělo mnoho obdivuhodných výkonů - jak v sólové hře, tak i ve hře komorní. Porota tedy neměla vůbec lehký úkol. Domnívám se však, že pracovala jak nejlépe mohla a hodnotila spravedlivě.
Za naší školu se klání zúčastnili tři sóloví hráči (Lenka Lea Nováková - trubka, Josef Pluhař - trubka, David Balatka - pozoun) ze třídy Miroslava Halamy a komorní soubor - pozounové kvarteto Jablonec brass, které vede Oleksandr Grygorenko.

Přesto, že předvedli velmi dobré výkony, se naši sóloví hráči bohužel neumístili na žádném hodnoceném místě. Konkurence byla opravdu veliká. To však nevadí, v tomto případě bylo hlavním cílem spíše to, aby žáci viděli, jak jsou na tom jejich vrstevníci, jak se hraje jinde, aby měli srovnání s jinými stejně starými žáky, získali tak motivaci do budoucna a v neposlední řadě, aby si zahráli také na ,,jiném poli".
Všichni zúčastnění žáci zasluhují velkou pochvalu nejen za výkony na samotné soutěži, ale také za přípravu na ni.

Naše sólisty bezvadně doprovodila na klavír pí.uč. Romana Halamová. Také jí patří velký dík.

Velkou radost však přivezlo pozounové kvarteto Jablonec brass, které získalo 2. místo. Ve své kategorii neměli sice mnoho konkurence, nicméně lze říci, že těleso zahrálo opravdu skvěle.
Tento soubor hraje ve složení - Šárka Friedrichová, Klára Mencová, Vít Sladký a Jan Václavů. Vedoucím je p. uč. Oleksandr Grygorenko.

Všem členům Jablonec brass i panu učiteli moc gratulujeme!

Miroslav Halama

Velká cena České Lípy


Comments