Zkoušky a vystoupení

Zkouška ve čtvrtek 24.6.

přidáno: 22. 6. 2021 4:50, autor: Miroslav Halama

Ve čtvrtek proběhne poslední dělená zkouška tohoto zvláštního školního roku.

Zkoušku budou mít všechny trubky.

Pan učitel Grygorenko bude pracovat s trombóny, baskřídlovkami a tubou.

Ostatní nástroje budou mít osobní domácí studium svých partů.

Těším se na vás v novém školním roce!

Miroslav Halama

Dělená zkouška ve čtvrtek 17.6.

přidáno: 14. 6. 2021 12:45, autor: Miroslav Halama

Milí orchestrální hráči,
ve čtvrtek 17.6. proběhne opět dělená zkouška - tentokrát zvu flétny a klarinety. Začátek v 18,10 h. na zkušebně orchestru.
Zbývající nástrojové skupiny mají domácí osobní studium partů.

Mějte se krásně,

Miroslav Halama

Dělené zkoušky ve čtvrtek 10. 6.

přidáno: 8. 6. 2021 9:11, autor: Miroslav Halama   [ aktualizováno 8. 6. 2021 9:13 ]

Milí orchestrální hráči,
podle posledních informací stále můžeme zkoušet maximálně v desetičlenné skupině. Bohužel, ale nedá se nic dělat.  Ve čtvrtek 10. 6. tedy budou zkoušet trubky, saxofony a bicí nástroje (se mnou)

Pan učitel Grygorenko bude zkoušet baskřídlovky, trombóny a lesní roh.

Trubky: J.Balatka
             V. Fulka
             A. Dvořáček
             T. Nikliborcová

Saxofony: T.Hausová
                  A. Kynčlová
                ( Z.Osobová)

Bicí nástroje: K. Kubín
                      B. Plešák
                     J. Řechtáček
                    (Š. Kořenská)


Flétny a klarinety mají tento týden ještě domácí osobní studium partů.


M.Halama


Dělené zkoušky ve čtvrtek 3.6.

přidáno: 31. 5. 2021 4:53, autor: Miroslav Halama

Milí orchestrální hráči,
také tento čtvrtek proběhnou dělené zkoušky orchestru. Stále zatím můžeme zkoušet v modelu 10+1 - tedy deset žáků a jeden učitel. S panem učitelem Grygorenkem si opět rozdělíme orchestr do skupin.

1. skupina (p.uč. Halama): trubky (J.Balatka, V.Fulka, A.Dvořáček, T.Nikliborcivá, K.Honců, J. Kořínek)
                                           bicí: (K.Kubín, B.Plešák, J.Řechtáček, Kořenská Štěpánka)

2. skupina (p.uč. Grygorenko): trombony(A.Hofrichter, A. Horáková, Š Pavka)
                                                 barytony(Š.Paldus, Ž. Pavková)
                                                 tuba(O.Fučik)

Zkoušky začínají v obvyklou dobu na obvyklém místě - v 18,10 h. ve zkušebnách na Horním náměstí.


Miroslav Halama

Dělená zkouška ve čtvrtek 27.5.

přidáno: 24. 5. 2021 23:57, autor: Miroslav Halama

Milí orchestrální hráči,
ve čtvrtek 27. května se opět uskuteční dělená zkouška orchestru. Jelikož je již povolena skupina 10 hráčů + učitel, zvu tentokrát všechny hráče na příčnou flétnu a klarinety.

Zkouška těchto nástrojů se uskuteční ve třídě hudební nauky (u p. uč. Koutecké)  na Horním náměstí. Začátek je v obvyklou dobu, tedy v 18,10 h.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan učitel Grygorenko si zve další skupinu hráčů. Jedná se o některé trubky a pak hráče z jeho třídy, se kterými se domluví.

Trubky, které ve čtvrtek zkouší s panem učitelem Grygorenkem (pouze 5. hráčů):   Vojtěch Fulka, Adam Dvořáček, Terka Nikliborcová, Kryštof Pešat, Kořínek Jáchym.

Tito hráči zkouší na zkušebně orchestru na Horním Náměstí od 18,10 h.

Těšíme se na vás,

Miroslav Halama

Dělené zkoušky ve čtvrtek 20.5.

přidáno: 17. 5. 2021 5:22, autor: Miroslav Halama

Milí orchestrální hráči,
ve čtvrtek 20.5. pokračují dělené zkoušky orchestru. Bohužel stále musíme zkoušet maximálně systémem tři hráči + učitel.

Ve čtvrtek 20. 5. zkouší tito hráči:

Miroslav Halama - 1. skupina (začátek v 18,00 - 18,45) - J. Balatka
                                                                                           V.Fulka
                                                                                           A.Dvořáček

                               2. skupina (začátek v 19,00 - 19,45) - M.Honců
                                                                                           J.Kořínek
                                                                                           K. Pešat

Tito hráči zkouší ve třídě p. uč. Halamy ve třídě ve Mšeně. Vezměte si prosím tedy s sebou své vlastní orchestrální noty!

Oleksandr Grygorenko - 1. skupina: A. Hofrichter
                                                          A. Horáková
                                                          Š. Pavka

                                        2. skupina: Ž. Pavková
                                                           Š. Paldus
                                                           O. Fučík

P.uč Grygorenko si s vámi domluví časy zkoušek.

Mějte se prozatím moc hezky,

Miroslav Halama

Postupné obnovování dělených zkoušek orchestru

přidáno: 13. 5. 2021 0:36, autor: Miroslav Halama

Milí orchestrální hráči,
jak již jsem psal v předchozích informacích, postupně se situace rozvolňuje, obnovuje se výuka na školách a tedy i možnost zkoušek orchestru. Bohužel může vždy zkoušet pouze tříčlenná skupinka + učitel. 

Této možnosti (3+1) využijeme s panem učitelem Grygorenkem si budeme jednotlivé skupiny zvát na zkoušku. Termín zkoušky si určí každý učitel zvlášť - to znamená, že pan učitel Grygorenko si orchestrální skupinu může pozvat jiný den, než ve čtvrtek. 
Já budu konat zkoušky vždy ve čtvrtek v normální náš běžný čas - tedy od 18,10 hod. Vždy se u mě vystřídají dvě trojice. 

Sledujte tedy bedlivě a pravidelně tyto informace, kde se dozvíte, kdo konkrétně do zkoušky přijde. 
Ne tento čtvrtek je již vše zařízeno - pan učitel Grygorenko má již hráče pozvané na domluvený termín, já budu zkoušet vybrané hráče ještě individuálně ve své třídě. Na příští čtvrtek sem zveřejním rozpis trojic.

Závazně prosím s tímto počítejte. Chtěl bych dodělat a připravit repertoár na příští školní rok. Musíme vám ale také udělit známku z orchestru, jinak by vás systém IZUŠ nepustil do dalšího ročníku a nešlo by vám také vytisknout vysvědčení.

Těšíme se na vás.

Miroslav Halama

 

Milí orchestrální hráči

přidáno: 5. 5. 2021 2:05, autor: Miroslav Halama

Od pondělí 3.5. je vládou povolena skupinová výuka (konzultace) - ve vnitřních prostorech 3 žáci + jeden učitel, ve venkovních prostorech až 20 žáků + učitel. 
Ještě chvíli tedy počkáme na to, jak se situace vyvine a uvidíme, jestli budeme moci začít alespoň s dělenými zkouškami. Další informace bychom měli obdržet po. 10. květnu, tak uvidíme. Sledujte prosím informace, které vám uvedu zde, na naše obvyklém místě.

Už mi všichni opravdu moc chybíte a chybí mi skvělý žákovský orchestr. Přišli jsme o mnoho zajímavých akcí. Ale věřím, že budeme mít možnost vše si vynahradit. 

Mějte se všichni moc hezky a já se na vás moc těším - snad již to bude brzy...........


Miroslav Halama

Zkoušky orchestru po 12. dubnu

přidáno: 14. 4. 2021 2:23, autor: Miroslav Halama

Milí orchestrální hráči, 
srdečně vás po dlouhé době zdravím a informuji, že bohužel ani po 12. dubnu 2021 nejsou prozatím zkoušky orchestru povoleny. Nezbývá, než vyčkávat. 
Své orchestrální party si prosím stále opakujte, zdokonalujte, popřípadě se se mnou či svými učiteli hlavního oboru poraďte s případnými nejasnostmi.

Mějte se stále dobře a buďte zdrávi.

Miroslav Halama

Zákaz zkoušek orchestru

přidáno: 5. 1. 2021 2:10, autor: Miroslav Halama

Milí orchestrální hráči,
opět došlo na nejhorší a spolu s novým kalendářním rokem přišla opět také distanční výuka ve školách. Toto nařízení se bohužel vztahuje také na výuku v ZUŠ. Společné zkoušky proto není možné prozatím uskutečnit. Ani ty dělené. 
Nezbývá, než doufat, že se nynější stav brzy změní k lepšímu a zkoušky a činnost orchestru obnovíme. 
Věřte mi, mě osobně tato situace velmi mrzí, s orchestrem jsem měl docela velké plány a chystal jsem zajímavé projekty. Snad na některé z nich ještě v letošním roce dojde. Musíme být optimisté.

Ihned, jakmile nám to epidemiologická situace a uvolnění opatření vlády dovolí a budeme moci obnovit vyučování a činnost orchestru, budu vás touto cestou informovat. 
Do té doby se mějte moc hezky a nezapomeňte cvičit své orchestrální party! Při dvou dělených zkouškách před Vánocemi jsem zjistil, že někteří nácvik svých partů podcenili a ani trochu je nezvládali. Všichni byste měli mít noty aktuálního koncertního repertoáru, zvukové nahrávky či odkazy na ně. Opravdu nácvik nepodceňte!! Urychlí to pak obnovu ,,kondice" orchestru po obnovení zkoušek. Pokud nebude někomu něco jasné, třeba v partech, pište, rád vše vysvětlím.

Všechny vás zdravím,

Miroslav Halama

1-10 of 341