Postupné obnovování dělených zkoušek orchestru

přidáno: 13. 5. 2021 0:36, autor: Miroslav Halama
Milí orchestrální hráči,
jak již jsem psal v předchozích informacích, postupně se situace rozvolňuje, obnovuje se výuka na školách a tedy i možnost zkoušek orchestru. Bohužel může vždy zkoušet pouze tříčlenná skupinka + učitel. 

Této možnosti (3+1) využijeme s panem učitelem Grygorenkem si budeme jednotlivé skupiny zvát na zkoušku. Termín zkoušky si určí každý učitel zvlášť - to znamená, že pan učitel Grygorenko si orchestrální skupinu může pozvat jiný den, než ve čtvrtek. 
Já budu konat zkoušky vždy ve čtvrtek v normální náš běžný čas - tedy od 18,10 hod. Vždy se u mě vystřídají dvě trojice. 

Sledujte tedy bedlivě a pravidelně tyto informace, kde se dozvíte, kdo konkrétně do zkoušky přijde. 
Ne tento čtvrtek je již vše zařízeno - pan učitel Grygorenko má již hráče pozvané na domluvený termín, já budu zkoušet vybrané hráče ještě individuálně ve své třídě. Na příští čtvrtek sem zveřejním rozpis trojic.

Závazně prosím s tímto počítejte. Chtěl bych dodělat a připravit repertoár na příští školní rok. Musíme vám ale také udělit známku z orchestru, jinak by vás systém IZUŠ nepustil do dalšího ročníku a nešlo by vám také vytisknout vysvědčení.

Těšíme se na vás.

Miroslav Halama

 
Comments